Engel.

Engel. Met slingers, een kaars en een mooi gedekte tafel krijgt elk diner meer glans.

Of, zoals de Nederlandse schrijver Gerard Reve het verwoordde: ‘Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.’ ENGEL. streeft naar producten die niet alleen mooi en eigen zijn, maar ook zo duurzaam mogelijk worden ontwikkeld en geproduceerd. Samen met ontwerpers en fabrikanten onderzoekt ENGEL. het gebruik van nieuwe materialen. Haar werkwijze is transparant. Vragen over de herkomst van onze producten wil ENGEL. naar eer en geweten kunnen beantwoorden.