Max Velthuijs

Max Velthuijs brak nationaal en later ook internationaal door met de boeken over Kikker.

Zijn eerste kikkerboek, ‘Kikker is verliefd’ dat in 1989 verscheen, werd in talloze talen vertaald. Daarna volgden nog vele avonturen van Kikker en zijn vrienden. Verschillende van deze boeken werden eveneens bekroond met literaire prijzen. In 2004 ontving hij de internationale Hans Christian Andersenprijs.